https://kancelaria-knera.pl/wp-content/uploads/2021/04/naglowek.jpg

Zakres spraw

Zakres spraw nie stanowi katalogu zamkniętego, albowiem jesteśmy w stanie podjąć się wszelkich problemów związanych z zagadnieniami prawnymi.

Zajmujemy się m.in.:

  • roszczeniami odszkodowawczymi wobec zakładów ubezpieczeń,
  • prowadzeniem spraw spółek dotyczących rejestracji oraz zmiany formy prawnej,
  • egzekucją wymagalnych roszczeń: w postępowaniu przedprocesowym, procesowym (w tym pozwy przeciwko członkom zarządu spółki, wobec której egzekucja okazała się być bezskuteczna) oraz egzekucyjnym,
  • sporządzaniem wzorów umów ze szczególnym uwzględnieniem interesów Naszych Klientów,
  • obsługą prawną zamówień publicznych,
  • obsługą transakcji dotyczących nieruchomości,
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych przed wszelkimi organami administracji publicznej,
  • roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na skutek posadowienia urządzeń infrastruktury technicznej.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż w zakresie spraw, których się podejmujemy już w chwili obecnej zauważalny jest wyraźnie element międzynarodowy, albowiem zarówno wśród Naszych Klientów, jak i osób, wobec których jako Kancelaria występujemy, znajduje się wielu obywateli pozostałych państw europejskich.